Το ταξίδι κάνει μια σύγκριση, βλέπετε πως μπορεί ένα μικροσκοπικό μέρος να συγκεντρώσει τόσο κόσμο

Το ταξίδι κάνει μια σύγκριση, βλέπετε πως μπορεί ένα μικροσκοπικό μέρος να συγκεντρώσει τόσο κόσμο