Ένα μυαλό που τεντώνεται από μια νέα εμπειρία δεν μπορεί ποτέ να επιστρέψει στις παλιές του διαστάσεις

Ένα μυαλό που τεντώνεται από μια νέα εμπειρία δεν μπορεί ποτέ να επιστρέψει στις παλιές του διαστάσεις..